S-Core Mission

S-Core Mission

ESV.Group – S-CORE-TEAM – MISSION – SỨ MỆNH S-CORE-TEAM của chúng tôi cam kết trở thành đội ngũ chiến binh đa nhiệm, sáng tạo và bền vững trong thế giới kinh doanh. Chúng tôi hướng đến việc xây dựng cộng đồng của những người trẻ đầy năng lượng, có...
S-Core Team

S-Core Team

Calling warriors: Seeking skilled young CEOs, individuals Filtering the core team https://forms.gle/wRLhfWVcDCwr5NAk9 Link khảo sát khả năng ứng tuyển #EffectiveSkillVietnam individuals aged 15 to a maximum of 22 years old đặt câu hỏi ở bình luận We, S CORE TEAM, are...
Effective Study Vietnam

Effective Study Vietnam

Để đáp ứng chất lượng theo chuẩn mực kinh doanh toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng 4 tiêu chí Q. U.A.D: Q – #Quality, U – #Unique, A – #Authentic, D – #Desire. To meet global business standards, enterprises need to establish the Q.U.A.D...
S-Core Team

E-Core Team

Recruiting professionals: Seeking skilled individuals = Selecting the core team #EffectiveSkillVietnam individuals aged 15 to a maximum of 22 years old đặt câu hỏi ở bình luận We, the E CORE TEAM, are actively forming our team. We are inviting groups with a membership...