🤩Calling warriors: Seeking skilled young CEOs, individuals Filtering the core team
🤩 Link khảo sát khả năng ứng tuyển ☝️
✅ #EffectiveSkillVietnam individuals aged 15 to a maximum of 22 years old 👉 đặt câu hỏi ở bình luận 👇
✅We, S CORE TEAM, are actively seeking a team of warriors. We are recruiting groups with more than 20,000 proactive members. Scoreteam is currently running a leadership recruitment program for young CEOs, individuals aged 21 to a maximum of 25.
Membership requirements: Proficiency in 2 languages or more: English and German, or English and Chinese, or French and Chinese.
👉Điều kiện gia nhập: Giỏi 2 ngôn ngữ trở lên: tiếng Anh và tiếng Đức hoặc tiếng Anh và tiếng Hoa, hoặc tiếng Pháp và tiếng Hoa
✅Chúng tôi S CORE TEAM đang đang săn đón đội ngũ chiến binh
✅Chúng tôi S-CORE-TEAM đang chiêu mộ các group đang có lực lượng thành viên tích cực hơn 20k thành viên
✅Chúng tôi #Scoreteam đang có chương trình thu nạp leader giỏi từ 21 tuổi đến tối đa 25 tuổi